INFORMACION PËR ANEURIZMAT

February 24, 2021 0 Comments

Një nëngrup i rëndësishëm i sëmundjeve arteriale është zgjerimi vaskular i quajtur aneurizëm. Aneurizmat e aortës mund të jenë në zgavrën e gjoksit dhe / ose në zgavrën e barkut nga pika ku ena e aortës buron nga zemra. Emërtohet sipas lokalizimit të tij. Aneurizmat që fillojnë nga pika ku dalin nga zemra dhe përfundojnë pa u ndarë enët që shkojnë në tru quhen aneurizma ngjitëse të aortës (aorta ngjitëse) (A).

Nëse aneurizma është vetëm në zonën ku dalin damarët e trurit, quhet “aneurizma e harkut“, nëse është në zgavrën e gjoksit, quhet aneurizma “torakale” (B) dhe nëse është në bark quhet “abdominale” (C). Në rast të çarjes së murit të aortës së bashku me aneurizmën ose në mënyrë të pavarur, ndodh e ashtuquajtura “diseksion“.

Trajtimi i aneurizmave dhe diseksioneve është zëvendësimi i enës me një enë artificiale në mënyrë kirurgjikale ose riparimi i enës me një enë artificiale, e cila quhet metoda “endovaskulare” që ka dalë në pah vitet e fundit. Zbatueshmëria e të dy metodave vlerësohet në bazë të pacientit.

Rreziku më i rëndësishëm i aneurizmave dhe diseksioneve është çarja e enës. Aneurizmat shpesh ndodhin  në heshtje. Diagnostikimi zakonisht bëhet gjatë një hetimi për një arsye tjetër. Ndonjëherë simptoma e parë në këta pacientë mund të jetë edhe çarja e aneurizmës.

Aneurizma e Aortës Abdominale

Tek burrat shihet më shpesh sesa tek gratë. Është më e zakonshme tek burrat mbi moshën 65 vjeç që pinë duhan Pacientët me histori familjare të aneurizmës dhe arteriosklerozës së njohur janë nën rrezik.

Si e vërej?

Mjeku juaj mund të vërejë aneurizmin tuaj gjatë ekzaminimit të barkut, por shpesh mund të neglizhohet. Në raste të rralla, mund të vërehet si një masë rrahëse në bark. Nëse ekziston një situatë e dyshimtë, ajo diagnostikohet nga ultrasonografia. Ultrasonografia është një metodë pa dhimbje dhe e thjeshtë.

Cilat janë opsionet e kurimit?

Trajtimi kirurgjik bëhet në varësi të madhësisë së aneurizmës. Aneurizmat me diametër deri në 4 cm duhet të trajtohen duke marrë parasysh gjendjen e përgjithshme të pacientit. Nuk duhet harruar se rritja e diametrit të aneurizmës shton rrezikun e këputjes. Shansi e mbijetesës nga një aneurizëm e çarë është shumë i ulët. Mjeku juaj do të planifikojë kohën më të mirë për ju.Në ditët e sotme, aneurizmat e aortës abdominale trajtohen me dy metoda. Në procedurën klasike kirurgjikale të quajtur metoda e hapur, hiqet zona e aneurizmës dhe sigurohet lidhja me damar artificial.Metoda e mbyllur e quajtur metoda endovaskulare është një metodë më e re dhe, nëse është e përshtatshme, është një mundësi trajtimi më e rehatshme për pacientët.

Çfarë është riparimi endovaskular?

Është një metodë e re trajtimi që doli në pah në vitet 1990 si një alternativë ndaj trajtimit kirurgjikal. Ndryshe nga metoda e hapur, është procedura e vendosjes së një shartimi stent në zonën e aneurizmës në enën e aortës duke përdorur të dy rajonet inguinale pa hapur barkun e pacientit. Me sistemet ekzistuese në ditët e sotme është e mundur të ndërhyhet në 70-80% të rasteve  të aneurizmave me metodën endovaskulare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *